Den förberedda miljön

Nu är det dags att gå på MER-café igen! Denna gång med temat "Den förberedda miljön". Först ett litet samtal med Kerstin Signert, ordförande i Montessorisällskapet MER, och därefter får ni lyssna på den introduktion som Kerstin höll i detta ämne. Ni får också med er diskussionsfrågor, så att ni sedan kan ha MER-café på hemmaplan, i era arbetslag. 

1. Maria Montessori lade stor vikt vid miljön och menade att det var viktigt att skapa en pedagogisk miljö, anpassad efter barns och ungas naturliga utvecklingsstadier och behov. Hur tänker ni när det gäller er förskola/skola?

2. I föremålen som finns i klassrummet förmedlas en kultur och ett sätt att tänka som barnen kommer att ta del av i och med att de hanterar redskap och interagerar med sin fysiska miljö. Hur förmedlas kulturen i din förskola eller i ditt klassrum?

3. Det sker just nu en digitalisering i förskola och skola. Maria Montessori sa: "Vi ska inte vara rädda för nyheter. Se istället efter på vilket sätt du använder nyheten, fördöm den inte. De kan vara fantastiska om de används på rätt sätt." Vad innebär digitaliseringen för den förberedda miljön?

God lyssning!

Vi tar gärna emot respons på vår Facebooksida eller via montessoripodden@gmail.com

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App